Hypnotherapie

Wat is hypnotherapie?

Hypnotherapie is een therapie waarbij hypnose wordt ingezet als hulpmiddel. De inzet van hypnose heeft uitsluitend een therapeutisch doel. Hypnotherapie kan worden ingezet bij zowel lichamelijke, psychische als emotionele klachten met als doel deze te verminderen of op te lossen. Ook kan het gebruikt worden om prestaties te verbeteren en te versterken en om inzicht te krijgen in ontstane problemen of conflicten, zodat je deze leert begrijpen en op kunt lossen.Belangrijk deel van deze therapie is verder het versterken van positieve gevoelens en het contact te herstellen met de eigen innerlijke kracht waardoor je opnieuw kunt leren genieten.

Onze beleving en gedrag wordt door onbewuste drijfveren beïnvloed: door wat in het onderbewuste is opgeslagen. Soms zijn ervaringen niet goed opgeslagen en zijn er storende overtuigingen ontstaan. Dit kan leiden tot onbegrepen reacties, beperkende conclusies, angst, rouw, verdriet en gedragsproblemen.

Wat is een hypnotiseur?

Tussen het bewuste en onderbewuste brein, zit een filter, een soort "firewall", die de informatie welke wordt opgeslagen in het onderbewuste brein, toetst op een aantal voorwaarden. Dit filter noemen we de "kritische factor". Je kunt een hypnotiseur zien als een "hacker" die in staat is om, d.m.v. speciale technieken, de kritische factor te verminderen of te omzeilen en daardoor het onderbewustzijn weet te bereiken om zo de "software" aan te passen. Een software programmeur is in staat om de software van een computer aan te passen en kleine foutjes (bugs) er uit te halen, waardoor de computer efficiënter werkt of niet meer vastloopt. Een hypnotiseur doet in principe hetzelfde, waardoor je weer zelf in staat bent om gewoonten, gedragingen of waarnemingen in een ander perspectief te plaatsen en op die manier klachten of problemen te verminderen of te elimineren.

Wat is hypnose?

Onder hypnose verstaan we: het accepteren van suggesties in het onderbewustzijn met het doel om gewenste verandering plaats te laten vinden. Tijdens hypnose ben je in een staat van veranderd bewustzijn, een soort trance, een diepe ontspanning. Je kunt nog gewoon nadenken. Bijna iedereen heeft in het dagelijks leven wel eens hypnotische ervaringen: je bent zo geconcentreerd bezig, dat je niet in de gaten hebt dat er iemand binnen komt of je bent diep in gedachten tijdens het autorijden, zodat het lijkt alsof je een stukje hebt overgeslagen. Dit zijn allemaal vormen van spontane hypnose.

Zelfhypnose

Door thuis te oefenen kun je zelfhypnose aanleren. Daardoor kun je leren om zelf, zonder hulp van de hypnotherapeut, een hypnotische trance te bereiken en daarmee de vaardigheden gebruiken die nodig zijn om de problemen het hoofd te bieden.

Zelfhypnose werkt autonomie verhogend: we kunnen zelf leren invloed uit te oefenen op ons eigen gevoel van welbevinden. Hoe vaker wordt geoefend, hoe makkelijker het zal gaan. Zelfhypnose blijkt voor zowel volwassenen als voor kinderen goed toepasbaar en heilzaam.

Mensen met klachten als gevolg van (soms ernstige) medische aandoeningen zoals kanker, kunnen zelfhypnose gebruiken om angst en pijn te verminderen en verwerken. Deze techniek is ook effectief als voorbereiding op een operatie. Uit recent gepubliceerd onderzoek blijkt dat deze voorbereiding tot aanzienlijke reductie van pijn en angst na de operatie leidt.

Simpson Protocol

Het Simpson Protocol is een unieke vorm van hypnotherapie en is ontwikkeld door Ines Simpson. Om je te kunnen behandelen met deze techniek ga je naar het diepste niveau van hypnose om in contact te komen met je kern en om te kunnen werken met je oneindige energetische wijsheid. Er wordt een methodiek gebruikt waardoor ik kan communiceren met je meest zuivere deel. Het veranderwerk gebeurd in stilte, in jou. Hierdoor ben je in staat om onder mijn begeleiding de gewenste veranderingen zelf te realiseren. Het mooie van dit proces is, dat terwijl je onder diepe hypnose bent, je begrijpt dat jij zelf een directe rol hebt in je eigen genezing. Je bent je er bewust van welke diepe verandering en genezing dit met zich mee brengt. Het Simpson Protocol kan breed ingezet worden. Via het Simpson Protocol kunnen ook de chakra's optimaal gereinigd en vrijgemaakt worden van blokkades.

Waarvoor kan hypnotherapie gebruikt worden?

 • Angsten en fobieën
 • Vermoeidheid, overbelasting, spanningen en burn-out
 • Verdriet, piekeren en depressieve gevoelens
 • Concentratie- en geheugenproblemen
 • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare oorzaak
 • Emotionele uitbarstingen
 • Inzicht verschaffen in eigen persoonlijkheid en mogelijkheden
 • Nervositeit en spanning
 • Pijnklachten
 • Afleren van ongewenst gedrag
 • Ondersteunen/ versterken van een genezingsproces


unsplash