Tarieven en praktijkvoorwaarden en privacy

Tarieven

 • Het standaard tarief is € 65,00 per uur. Per sessie wordt max. 1,5 uur in rekening gebracht. 
 • Meditatietraining: 4 dagdelen van 1,5 uur. € 29,50 per dagdeel.
 • Workshop LIV: € 67,00
 • Cursus numerologie, 2 dagen: € 222,50
 • Een sessie op het muziekwaterbed/coaching /counseling/regressie duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur
 • De duur van een Ohm punctuur sessie kan langer duren dan 1,5 uur. Dat ligt mede aan wat er nodig is om de doorstroming via de lymfen en meridianen optimaal te krijgen. 
 • Een combinatie van coaching/counseling, Theta healing, hypnotherapie en muziekwaterbed behoort tot de mogelijkheden. Per sessie wordt in overleg besproken welke combinatie voor jou het best gewenste resultaat zal brengen.
 • Bij het niet verschijnen op een afspraak of afzegging binnen 24 uur vóór aanvang van een sessie, zal ik genoodzaakt zijn het tarief in rekening te brengen. In bijzondere gevallen kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt.
 • Afspraken dienen telefonisch afgezegd te worden. Afspraken afgezegd via email of Whats-app zijn alleen geldig wanneer ze door mij zijn beantwoord.

Praktijkvoorwaarden

Om onze samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen wil ik je de volgende informatie geven over een aantal praktische zaken en over wederzijdse rechten en plichten. Dit om onduidelijkheden en vergissingen in de toekomst te voorkomen.

Algemeen:

Je wordt voorgelicht door mij over de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode, middels een intakegesprek.

 1. Ik verplicht me tot het verstrekken van informatie aan jou betreffende de behandeling, mits dit niet de behandeling zelf op negatieve wijze beïnvloed.
 2. Er is van mijn kant een verplichting tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving.
 3. Je hebt recht op inzage in je eigen dossier.
 4. Ik ben de enige die je dossier mag inzien, tenzij jij daar toestemming voor geeft.
 5. Beëindiging van de behandeling kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden geschieden.
 6. Indien je de voortzetting van het behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan je ten alle tijden onder eigen verantwoordelijkheid het traject eenzijdig beëindigen.
 7. De therapieën zijn niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is geschikt om naast reguliere gezondheidszorg toe te passen en niet in plaats daarvan.
 8. Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient je contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
 9. Voor eventuele klachten of misverstanden kun je je ten eerste het beste wenden tot mij. Een rechtstreeks gesprek is vaak de beste weg tot een oplossing.
 10. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor jouw eigen handelen.
 11. De sessies worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. Gun jezelf die gewenste transformatie en maak een bewuste keuze in wat je nodig hebt. Indien je kiest om een afspraak in te plannen, kunnen we in onderling overleg zien wat op dit moment het beste bij jou past.

Privacy verklaring


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg welke voor jouw behandeling noodzakelijk is. Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik me aan onderstaande privacy verklaring zal houden.

Algemeen

Li belle, gevestigd aan Egchelseweg 31, 5981CJ Panningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Egchelseweg 31,5981CJ Panningen

www.li-belle.nl

0031637330987


Persoonsgegevens die ik verwerk

Li belle verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres

Li belle verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou m.b.t.gezondheid

Li belle verwerkt jouw persoonsgegevens voor: het afhandelen van jouw betaling; je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.Li belle verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Li belle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Li belle bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens omdat dit wettelijk verplicht is:

Bijzondere persoonsgegevens, personalia, adres, contactgegeven voor een termijn van 5 jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden

Li belle verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden na jou nadrukkelijke toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Li belle gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Li belle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage of correctie, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar info@li-belle.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .


Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Li belle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@li-belle.nl

unsplash