Li belle
Praktijk voor transformatie

Tarieven

 • Het standaard tarief is € 65,00 per uur.
 • Meditatietraining: 4 dagdelen van 1,5 uur. € 27,50 per dagdeel. 
 • Workshop LIV: € 67,00
 • Cursus numerologie, 2 dagen: € 239,00
 • Het reinigen van de chakra's en het vrij maken van blokkades
 • een sessie op het muziekwaterbed duurt gemiddeld 1 uur / 1,5 uur
 • Een coaching / counseling sessie, Theta healing, regressie duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur.
 • Een combinatie van coaching/counseling, Theta healing, hypnotherapie en muziekwaterbed behoort tot de mogelijkheden. Per sessie wordt in overleg besproken welke combinatie voor jou het best gewenste resultaat zal brengen.
 • Stoelmassage gemiddeld een half uur
 • Bij het niet verschijnen op een afspraak of afzegging binnen 24 uur vóór aanvang van een sessie afspraak, zal ik genoodzaakt zijn het tarief in rekening te brengen. In bijzondere gevallen kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt.
 •  Afspraken dienen telefonisch afgezegd te worden. Afspraken afgezegd via email of Whats-app zijn alleen geldig wanneer ze door mij zijn beantwoord.

Praktijkvoorwaarden

Om onze samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen wil ik je de volgende informatie geven over een aantal praktische zaken en over wederzijdse rechten en plichten. Dit om onduidelijkheden en vergissingen in de toekomst te voorkomen.

Algemeen:

 Je wordt voorgelicht door mij over de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode, middels een intakegesprek.

 1. Ik verplicht me tot het verstrekken van informatie aan jou betreffende de behandeling, mits dit niet de behandeling zelf op negatieve wijze beïnvloed.
 2. Er is van mijn kant een verplichting tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving.
 3. Je hebt recht op inzage in je eigen dossier.
 4. Ik ben de enige die je dossier mag inzien, tenzij jij daar toestemming voor geeft.
 5. Beëindiging van de behandeling kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden geschieden.
 6. Indien je de voortzetting van het behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan je ten alle tijden onder eigen verantwoordelijkheid het traject eenzijdig beëindigen.
 7. De therapieën zijn niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is geschikt om naast reguliere gezondheidszorg toe te passen en niet in plaats daarvan.
 8. Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient je contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
 9. Voor eventuele klachten of misverstanden kun je je ten eerste het beste wenden tot mij. Een rechtstreeks gesprek is vaak de beste weg tot een oplossing. 
 10. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor jouw eigen handelen. 
 11. De sessies worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. Gun jezelf die gewenste transformatie en maak een bewuste keuze in wat je nodig hebt. Indien je kiest om een afspraak in te plannen, kunnen we in onderling overleg zien wat op dit moment het beste bij jou past.